Schouderklachten


Schouderklachten zijn veelvoorkomend, complex en vaak zeer beperkend in het dagelijks leven of bij sporten. Overbelasting of dysbalansen leiden vaak tot ontstekingsreacties in kapsel, het pezenstelsel rondom de schouderkop of in de slijmbeurs en hebben de neiging lang aan te blijven met pijn en bewegingsbeperking tot gevolg. Vaak is er een relatie met de lage nek. 
Behandeling kan bestaan uit lokaal manuele technieken, mobilisaties en gerichte oefenvormen. Een goede samenwerking met de huisarts of met de orthopedisch specialist voor eventuele medicamenteuze ondersteuning, aanvullende diagnostiek of lokale injectietherapie is van belang. 
Cas Janssens volgde de specialistische opleidingen Schouderklachten bij Saxion Hogeschool van Gerard Koel en het Egmond-Schuitemaker Protocol bij Schouderklachten.