Verzekeringszaken 2020

Met betrekking tot verzekering en vergoeding: de ziektekostenverzekering is als volgt opgebouwd: 
een basisverzekering waar iedereen verplicht in is ondergebracht en een aanvullende verzekering die u zelf kiest. 
Voor vergoeding zijn er 2 mogelijkheden:
  1. Vergoeding via uw verzekeraar. Declaratie en vergoeding gaat dan rechtstreeks tussen therapeut en verzekeraar, afhankelijk van hoe U aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie.
  2. De factuur gaat naar U. Dit is in het geval wij geen overeenkomst met uw verzekeraar hebben of indien U niet (toereikend )bent verzekerd. De factuur is dan tegen het door de praktijk gehanteerde behandeltarief. Deze krijgt u uitgereikt bij het eerste contact, vindt U in de wachtkamer èn is te downloaden op deze website bij downloads.
Fysiotherapie te Cleeff heeft overeenkomsten met alle ziektekostenverzekeraars.
Het overgrote deel aan fysiotherapie is ondergebracht in de aanvullende verzekeringspakketten. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar valt binnen de basisverzekering tot en met de 18e behandeling. Fysiotherapie voor chronisch zieken wordt vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e keer. Indien uw aandoening verzekeringstechnisch wordt aangemerkt als chronisch (zie chronische lijst onder downloads), dient vergoeding van de eerste 20 behandelingen dus gedekt te zijn vanuit uw aanvullende verzekering. Indien deze niet aanwezig/toereikend is zijn de kosten voor uw eigen rekening tegen door de praktijk gehanteerde tarieven (zie tarieven). Voor toelichting vraag uw fysiotherapeut. 
Voor behandeling zijn dus een aantal zaken van belang:
  1. Chronisch of niet chronisch, onder of boven de 18 jaar.
  2. Hoe bent U aanvullend verzekerd en hoeveel behandelingen fysiotherapie vergoed uw verzekeraar vanuit deze aanvullende verzekering.
Uw fysiotherapeut kan nazien of U een aanvullende verzekering heeft, maar niet wat deze dekt. Het valt onder uw verantwoordelijkheid om U hiervan op de hoogte te stellen en dit aan uw therapeut te laten weten. 
 
Hoewel de term onbeperkt fysiotherapie in uw polisvoorwaarden (komt bijna niet meer voor) anders doet vermoeden, wil dit niet zeggen dat U tot in lengte van dagen behandeld kunt worden : er moet sprake zijn van medisch doelmatige zorg, wat door uw ziektekostenverzekeraar wordt gekoppeld aan regionale behandelgemiddelden en periodiek wordt getoetst. 
In het kort: uw verzekeraar verkoopt u 27 behandelingen, maar uw behandelaar mag er niet meer dan 12 verstrekken.
 
Voor het bezoeken van een fysiotherapeut is geen verwijzing van een arts nodig. Voor chronische klachten is echter wèl een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor alle vragen aangaande uw verzekering en vergoedingen van fysiotherapeutische behandeling geldt: Kijk in uw polisvoorwaarden of bel met uw ziektekostenverzekering. 

Sinds 1-1-15 is het wettelijk toegestaan dat de fysiotherapeut onderzoek en behandeling op dezelfde dag in rekening mag brengen.
 
Vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering gaan niet af van uw eigen risico! Dit geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. 
De eigen bijdrage (dus alleen voor behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering) bedraagt voor 2020 385 euro.
Voor overige informatie staat e.e.a. zeer overzichtelijk gesteld op de consumentenpagina van http://fysiovergoeding.nl